Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EIT FOOD

Aktualita

Oblasti
  • Európsky inovačný a technologický inštitút
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

EIT FOOD predstavuje nové pan-európske partnerstvo, ktoré združuje popredné firmy, univerzity a výskumné organizácie. Jeho poslaním je podporiť inovácie, rast a tvorbu pracovných miest a vniesť Európu do stredu svetovej revolúcie v potravinách.

Viac info tu