Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EIT FOOD RIS SOLUTIONS

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

 Predkladanie ziadosti

https://www.azti.es/eitfood-risolutions/process/#submit-the-video