Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Deň koordinátorov

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 23. septembra 2016 usporiada Komisia  „Deň koordinátorov“ pre koordinátorov úspešných návrhov. Zmyslom akcie je vysvetliť podrobnosti o príprave a podpise grantových dohôd. Akcia sa bude konať v budove Conference Centre Albert Borschette v Bruseli od 9:30 do 17:00 hod. Je určený predovšetkým pre koordinátorov návrhov, ktorí boli vyzvaní k priprave grantovej dohody, ale ostatní účastníci sú tiež vítaní v závislosti od dostupnosti sedadiel.
 
Registrácia (platí pravidlo -kto skôr príde, ten skôr melie, ale prioritu majú osoby, ktoré zastupujú koordinátorov úspešných návrhov) je prostredníctvom tejto internetovej adresy.

Program je tiež k dispozícii tu. Akciu je možné sledovať on-line (nie je potrebná registrácia).
 
Nové informácie budú k dispozícii aj na portáli účastníkov v časti Novinka.
 
Ak máte akúkoľvek otázku, obráťte sa na EC-RDG-APPLICATION-TRAINING@ec.europa.eu