Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

COST Info Day

Aktualita

Dňa 20.marca 2015 sa v priestoroch CVTI SR uskutočnil Informačný deň programu COST.  Cieľom bolo predstaviť COST, jej aktivity, aktuálne a pripravované výzvy a skúsenosti slovenských výskumníkov v projektmi COST. COST Info Day sa stal miestom brainstormingu pre slovenskú vedu. Akcie COST sú určené pre výskumníkov a vedcov zo všetkých sektorov, tak z akademického neziskového, ako aj súkromného sektora.

 Program 

 

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/COST/20150320_COST_Info_Day_Bratislava.pdf>What is COST and how does it work? What are the COST Actions and how to participate in them? COST Actions: the networking instrument. How to prepare a successful proposal? – Prof. Tatiana Kováčiková and Christer Halen

 What is the added value and impact of participating in a COST Action? Examples of experience and best practice from COST Actions’ representative

/HORIZONT_2020/COST/cost_infoday_juhar_marec_2015.pdf>Prof. Jozef Juhár, Technical University of Košice
P/HORIZONT_2020/COST/DK-1_Dusan_Kocur_-_COST_experiences_20-03-15.pdf>rof. Dušan Kocur, Technical University of Košice
/HORIZONT_2020/COST/CostInfoDay2015_pocta.pdf>Assoc. Prof. Peter Počta, University of Žilina

/HORIZONT_2020/COST/cost_prof_dado-2.pdf>Evaluation of the national participation in COST Framework and lessons learnt (CNC) –Prof. Milan Dado

 Relevant national institutions and contact persons
/HORIZONT_2020/COST/Cost_Day_P._Nejedlik.pdf>Dr. Pavol Nejedlík, Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava
/HORIZONT_2020/COST/Petrus_COST_Info_Day.pdf>Assoc. Prof. Ladislav Petruš, DSc. SAS Bratislava

 

podujatia/Vyber_foto_na_web_z_Info_dni/IMG_2102_-_kopia.JPG alt=“Cost 20032015″ title=“Cost 20032015″ />