Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Coordinators’ Day

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia organizuje dňa 29. novembra 2018  „Deň koordinátorov“ pre koordinátorov existujúcich grantov. Cieľom podujatia je vysvetliť podrobnosti o príprave pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov o grantoch. Bude sa konať v budove Charlemagne v Bruseli od 9.30 h do 17.00 h. Podujatie je určené hlavne pre koordinátorov grantov, ale ostatných účastníkov projektu.

Registrácia (princípom kto skôr príde, bude prihlásený) a program sú k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke.

Podujatie bude možné sledovať online (nie je potrebné sa zaregistrovať, aby ste sledovali webstreaming).
 
Ako referenciu bude táto udalosť oznámená na stránke Čo je nové? časti portálu účastníkov.
 

 
Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na adresu EC-EGRANTS-TRAINING@ec.europa.eu.