Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Coordinators’ Day projektov H2020

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • EURATOM
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
  • Vesmír

Pozývame všetkých koordinátorov projektov programu Horizont 2020 na tzv. Coordinators’ Day, ktorý sa skutoční v Charlemagne building v Bruseli, v čase od 9.30 do 17.00 hod SEČ. Je určený najmä pre koordinátorov návrhov projektov,  ktorí boli vyzvaní na prípravu grantovej zmluvy, avšak vítaní sú všetci záujemcovia.

Coordinators’ Day o príprave grantovej zmluvy dopĺňa podujatie o  “Amendments a Reporting”, ktoré sa uskutočni 14. februára.

Je potrebné vopred sa registrovať prostredníctvom tejto stránky a nájdete tu aj program. Podujatie bude možné sledovať aj online tu (v tomto prípade nie je potrebná registrácia).

Aktuálne správy o podujatí môžete sledovať na Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html).