Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Komisia organizuje dňa 22. februára 2018Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation„pre koordinátorov úspešných návrhov projektov.
Cieľom podujatia je vysvetliť podrobnosti o príprave a podpísaní grantových dohôd. Bude sa konať v budove Charlemagne v Bruseli od 9.30 h do 17.00 h. Zameriava sa hlavne na koordinátorov návrhov projektov, ktorí boli vyzvaní, aby pripravili grantovú dohodu, ale ostatní účastníci sú tiež vítaní v závislosti od dostupnosti miest.

Registrácia je nevyhnutná na website: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinator-s-day-on-grant-agreement-preparation/register.cfm.

Program – nájdete pod rovnakou linkou a je možné to sledovať aj ON LINE (here), ale tiež je potrebná REGISTRÁCIA.