Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá predstavuje svoj úspešný teamingový projekt

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Úspešný projekt FunGLASS

Medzinárodne etablované Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá koordinuje Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod vedením profesora Ing. Dušan Galuseka, DrSc., prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Partnermi v konzorciu sú renomované európske inštitúcie pod vedením uznávaných osobností v oblasti sklárskeho výskumu, a to profesora Enrico Bernardo z Univerzity v Padove (Taliansko); profesora Aldo Boccacciniho z Inštitútu biomateriálov z Univerzity Friedricha – Alexandra v Erlangene, Nemecko; profesorky Alicia Durána z Inštitútu skla a keramiky Španielskeho národného výskumného centra a profesora Lothar Wondraczek z Otto-Schott inštitútu Univerzity Fridricha Schillera v Jene, Nemecko.

 

Promo video