Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Cena Európskej inovačnej rady „Palivo zo slnka: umelá fotosyntéza“

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

Európska komisia vyhlásila už druhú zo šiestich cien Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council) v rámci programu Horizont 2020 – Palivo zo slnka: umelá fotosytnéza. Úlohou je vybudovať plne funkčný prototyp systému založeného na fotosyntéze, ktorý môže produkovať využiteľné syntetické palivo. Viac informácií nájdete tu.