Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Brokerage event ERRIN pre Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) usporadúva týždeň brokerage eventov pre viaceré oblasti Horizontu 2020. Od 24. do 28. novembra tak môžete hľadať partnerov do konzorcia a prezentovať svoju spoločnosť v oblastiach:

 • IKT
 • Nanomateriály
 • Zdravie
 • Energia.
 • Doprava
 • Potravinová bezpečnosť
 • Životné prostredie

Viac informácií a registráciu nájdete na stránkach ERRIN.