Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Biohospodárstvo (SC2) Informačný deň a burza partnerov

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)
  • Európsky inovačný a technologický inštitút
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

EK oficiálne oznámila dátum Informačného dňa k výzvam na rok 2020 v oblasti Spoločenskej výzvy 2 programu Horizont 2020. Sprievodným podujatím bude burza partnerov, ktorú organizuje v spolupráci s BIO NCP sieťou BIOHORIZON.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020

 

Podujatie sa bude konať v dňoch 3.-4. júla 2019 v Bruseli:

  • 3.7. 2019 – streda – BioHorizon SC2 a KET-B Brokerage Event
  • 4.7. 2019 – štvrtok – Horizont 2020 Info Deň k výzvam na predkladanie návrhov projektov 2020 v rámci  Spoločenskej výzvy 2.

Registrácia na obe podujatia bude otvorená začiatkom mája 2019.

Pozrite si ako vyzerala predošlá burza partnerov na https://youtu.be/sb7oY7W8Jx8.

V prípade otázok sa obráťte na BIO NCP Nataša Hurtová