Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Bioeconomy Knowledge Centre

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Európska komisia otvorila nové centrum Bioeconomy Knowledge Centre s cieľom lepšie podporiť tvorcov politík EÚ a jednotlivých štátov a zainteresované strany s vedeckými dôkazmi v tejto oblasti. Táto on-line platforma nebude primárne generovať poznatky, ale bude zbierať, štrukturovať a sprístupňovať poznatky zo širokej škály vedeckých disciplín a zdrojov o biohospodárstve, udržateľnej produkcii obnoviteľných biologických zdrojov a ich premene na hodnotné produkty. Centrum poznatkov vytvára interná vedecká služba Komisie a Spoločné výskumné centrum v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre výskum a inováciu.

Je to štvrté centrum, ktoré Komisia spustila za posledné dva roky, po migračných a demografických stratégiách, územných politikách a riadení rizika katastrof.

Centrum bude podporovať Európsku komisiu pri revízii stratégie 2012 Bioeconomy Strategy z roku 2012, pričom zohľadní nový politický a politický vývoj, ako je parížska dohoda COP21, ciele OSN pre trvalo udržateľný rozvoj a balík opatrení pre cirkulárne hospodárstvo the Circular Economy Package.