Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

BBI JU Stakeholder Forum 2019 – rezervujte si čas v kalendári!

Aktualita

V rámci fóra usporiadaného Spoločným podnikom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU) vystúpia špičkoví rečníci, ktorí budú svoje myšlienky prezentovať formou prejavov v hlavnom programe, vystúpení v panelových diskusiách a paralelných stretnutiach. Súčasťou podujatia bude výstava doteraz podporených projektov. Bude to jedinečná príležitosť na výmenu myšlienok a skúseností, ako aj networking.

Účastníci
Celý sektor BBI: priemysel, MSP, akadémia, výskumné organizácie, tvorcovia politík, mienkotvorci, komunita EÚ, účastníci projektov BBI JU a komunita priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály ako celok.

Miesto konania
Egg Congress and Meeting Center, Rue Bara 175, 1070 Bruxelles, Belgium

Registrácia bude otvorená v septembri
https://www.bbi-europe.eu/news/save-date-bbi-ju-stakeholder-forum-2019

BBI JU, 26. júl 2019, nah