Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

BBI JU Informačný deň 2019

Aktualita

Oblasti
  • Európsky inovačný a technologický inštitút
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Do pozornosti dávame informáciu, že BBI JU organizuje 12. apríla 2019 v Bruseli informačný deň.

Viac info

Pracovný program na rok 2019 alebo na https://www.bbi-europe.eu/about/reference-documents