Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

BBI JU hľadá expertov

Aktualita

Oblasti
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Viac info na stránke BBI JU – výzva.

Ako na to?

Kontakt: BIO NCP, Ing. Nataša Hurtová, natasa.hurtova@cvtisr.sk