Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020- 4.3.2015, Bratislava

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 4.3.2015 sa uskutoční seminár ,,Ako pripraviť návrh projektu“ od 13:00 v konferenčnej miestnosti CVTI SR v Bratislave. Účasť na seminári predpokladá základnú znalosť Horizontu 2020.

Cieľom seminára je priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 najmä:

–          výskumno – inovačných projektoch (Research & Innovation Action),

–          inovačných projektoch (Innovation Action) a 

–          projektoch pre malé a stredné podniky (SME Instrument).

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktorí podávajú projekty (napr. SAV, Uniko, vysoké školy, malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy). Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020.

Seminár pokračuje po doobedňajšom seminári o projektoch pre malé a stredné podniky (SME Instrument) a je potrebné sa registrovať na každé podujatie zvlášť.

 

Seminár ,,Ako pripraviť návrh projektu“ plánujeme uskutočniť v druhej polovici mája v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave.

Informácie budú zverejnené na tejto stránke v časti ,,Aktuality“. V prípade skoršieho termínu uzávierky pre podanie návrhov nás prosím neváhajte kontaktovať so žiadosťou o konzultáciu.

Program môžete násjť /HORIZONT_2020/Ako_pripravit_projekt_v_H2020/Ako_pripravit_navrh_projektu_-_4.3.2015__Bratislava.docx>tu.

 

Prezentácie:

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Filus_Impact_2015-03-04.pdf>Impact – Europa 2020

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Vztah_navrhu_projektu_k_pracovnemu_programu_Hanzelova_04032015_V2.pdf>Vzťah návrhu projektu k pracovnému programu

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/ID_H2020_OA_alebo_iniciativy_CVTI_SR_ako_NRB_marec.pdf>Open Access

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Komunikacia_a_marketing_04032015.pdf>Komunikácia a marketing v Horizonte 2020

/HORIZONT_2020/Ako_pripravit_navrh_projektu/Diseminacia_a_vyuzivanie_vysledkov_Petrasova.pptx>Diseminácia a využívanie výsledkov

  

podujatia/Vyber_foto_na_web_z_Info_dni/Ako_pisat_navrh_projektu_BA_04032015.JPG alt=“Ako pripravit navrh projektu v H2020 “ title=“Ako pripravit navrh projektu v H2020 “ />