Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Ako naštartovať výskum a inovácie na Slovensku

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Vydavateľstvo Mafra Slovakia, denník Hospodárske noviny a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na HN CLUB na tému „Ako naštartovať výskum a inovácie na Slovensku?“, ktorý sa uskutoční 11. apríla v Primaciálnom paláci o 14.00 hod.

 

 1. Inovácie a Európa. Európa v konkurencieschopnosti a inaktívnosti začína zaostávať. Aké inovácie EÚ chce a aké by mala podporovať? V rámci horizontu 2020, Európska komisia spustila nový finančný nástroj – Európska rada pre inovácie (EIC). Aká je jej úloha? Čo tento nástroj môže znamenať pre Slovensko a ako ho môžu využiť slovenskí výskumníci a firmy?

 

 1. Inovácie a inovatívne firmy. Ako hodnotia inovatívne firmy existujúce možnosti podpory na EÚ – napr. EIC, či národnej úrovni? Čo chýba? Aké zaujímavé a dôležité riešenia sa už realizujú alebo môžu realizovať na Slovensku? Ako je možné vybudovať úspešnú firmu založenú na prelomových inováciách?

 

 1. Inovácie a Slovensko. Ako Slovensko podporuje inovácie a kde sú naše rezervy? Ako podporovať inovácie v krajine s málo efektívnou verejnou správou? Ako sa zmení naša situácia aj naša situácia do roku 2020? Ako efektívne využívať finančné nástroje aj na EÚ úrovni? V ktorých oblastiach má Slovensko najväčší investičný potenciál a ako môže zmeniť inovatívny potenciál batériová aliancia? Konkrétne case studies, ktoré dávajú návod na lepšiu podporu inovácií u nás.

 

Rečníci:

 

Jean-David Malo, riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie, Európska komisia

Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Igor Kočíš, CEO GA Drilling

Ivan Filus, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Horizont 2020 NCP

 

 

Predbežný časový harmonogram:

 

13.30 registrácia

14.00 panelová diskusia

15.30 občerstvenie a networking

 

Svoju účasť, prosím, potvrďte na hnclub@mafraslovakia.sk do pondelka, 8.4. 2019.