Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

12 verejných konzultácií: Povedzte svoj názor na budúce smerovanie partnerstiev vo vede a výskume v EÚ

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry

Ako môže EÚ najlepšie podporiť zmysluplný výskum a inovačné partnerstvá s priemyslom?

Ako nastaviť pravidlá spolupráce členských krajín EÚ navzájom a s inými partnermi (stakeholders)?

Teraz môžete vyjadriť svoj názor na 12 navrhovaných inštitucionálnych partnerstiev vo VaV,  ktoré by mali prebiehať v novom programe Horizont Europe (2021-2027). Čítajte viac – Have your say on the next generation of ambitious research and innovation partnerships.    

Navrhované partnerstvá sú

Všetky uvedené konzultácie (prieskumy) sú otvorené do 6. novembra 2019