Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

10 rokov podpory inovácií prostredníctvom EIT – Záznam z online prenosu

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

12. septembra 2019 sa v Bruseli bude konať spoločná akcia EK a EIT s cieľom prezentovať úspešných talentovaných inovátorov, ktorých podporil EIT v ich snahe premeniť svoje nápady na úspešné produkty. Na akcii budú prezentovať svoj príbeh inovátori a podnikatelia, ktorých podporil Európsky inštitút pre inovácie a technológie.

EIT vznikol z iniciatívy Európskej komisie v roku 2008 s cieľom posilniť inovačnú schopnosť Európskej únie. Je integrálnou súčasťou Rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. Jedinečnosťou inštitútu je podpora inovácií prostredníctvom prepájania biznisu, vzdelávania a výskumu za účelom hľadania riešení globálnych výziev. EIT podporuje rozvoj dynamických, dlhodobých paneurópskych partnerstiev medzi dôležitými firmami a laboratóriami a výskumnými inštitúciami pod názvom znalostné a inovačné spoločenstvá (Knowledge and Innovation Communities). V súčasnosti je v rámci EIT založených osem takýchto spoločenstiev s viac ako 1000 partnermi, čo tvorí najväčšiu inovačnú sieť v Európe.

Podujatie sa uskutoční 12. septembra 2019 v čase 17:00-19:00 v Bruseli. Od 17:30 bude možné sledovať ho naživo prostredníctvom online prenosu na tomto odkaze.

Viac o EIT

Zdroj: EK, zverejnené: 11.9.2019, autor: lda